MV:燃え殻『これはただの夏』
公開日:2021年7月29日

https://youtu.be/OLvkiuWYW4Q
※short version